Skip to main content

Missio ja Visio

Diasenilla on tärkeä missio täytettävänään, visio, joka menee paljon yrityksen toimialueen rajoja pidemmälle ja joka vaikuttaa ihmisten elämänlaatuun, planeetan tasapainoon ja siihen tulevaisuuteen, jonka me voimme jättää jälkeemme.

Diasenille keskeiset kohdat

teknologian, tutkimuksen, innovaatioiden, tuotteiden ja työn suuntaaminen kohti yhteensopivaa kemiaa, joka kohdistuu ihmisen that places itself for the human being in his most urgent and akuuteimpaan ja vanhimpaan tarpeeseen: jatkuvaan etsimiseen asuintilojen löytämiseksi, jotka kykenevät tyydyttämään käyttäjiensä yhä monimutkaisempia suojan varmistamisen, hyvinvoinnin ja mukavuuden tarpeita.

Vertailuhorisonttinamme on rakennus, joka seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana voi tulla täysin kestävää kehitystä mukailevaksi. Tämä on syy, miksi Diasen on lähtenyt innovatiiviselle ja peruuttamattomalle matkalleen: valitsimme luonnolliset raaka-aineet asettaen samalla korkin strategiseksi keskipisteeksi sekä turvautuen synteettisiin materiaaleihin, jotka eivät koskaan mene pidemmälle kuin on tarpeellista.

Vahvoja arvoja tarvitaan vaativan vision tukemiseen. Diasen on tiivistänyt arvonsa kuuden eri arvon muodostamaan järjestelmään, johon kirjoitetut arvot johtavat suoraan seitsemänteen arvoon: Täydellisyyteen.

1

TUOTE

Tuote on ydin, olemassa olon syy, mistä aine tulee ja palaa takaisin.
2

PROJEKTI

Projekti on harkittu kokonaisuus; ehdotus, joka synnyttää korkean arvon.
3

IHMISET

Ihmiset ovat menestyksen perusta, sillä he varmistavat älykkyyden, herkkyyden ja lämmön.
4

INTOHIMO

Intohimo on työntävä voima, joka muuttaa projektin haluksi saavuttaa tavoite.
5

KUMPPANUUS

Pitkäkestoiset suhteet auttavat kehittämään kumppanuutta, joka luo arvoa.
6

SÄILYTTÄMINEN

Ympäristön suojelu, rakennusten ja suhteiden vaaliminen: vahvat yhteydet kestävään kehitykseen.
7

TÄYDELLISYYS

Horisontti ja synergia, jotka kumpuavat kaikkien muiden arvojen yhdistelmästä.

Diasenin Visio

Missio, johon kytkeytyy vihreän kentän valinta. Olla vihreä valitsemalla arvo hinnan sijasta. Arvostamalla enemmän kestävyyttä kuin sitä, mikä on helppoa hetkellisesti.

Tullaksesi vihreäksi sinun tulee olla erilainen arkipäiväisissä asioissa:

tutkia uusia markkinoita ilman pelkoa;

pyrkiä suureksi, tunnistettavaksi ja muistettavaksi;

uskoa aina tuotteidemme kestävän kehityksen mukaiseen ainutlaatuisuuteen;

uusien näkemysten luominen kilpailijoihin verrattuna;

etsiä vahvin ja vakuuttavin arvoehdotus.

Olla erilainen on mielentila, mutta samalla myös tapa olla tulossuuntautunut. Yhdellä sanalla esitettynä fiksu, sillä vain tällä tavoin annetaan työlle kaksi avainta menestykseen: materiaalien älykkyys ja ratkaisujen älykkyys.

Lataa yritysprofiilimme ”Mukavuuden näkökulmat”. Kestävän identiteetin matkasuunnitelmat ja intohimot.

Company Profile