Skip to main content

DIATHERM

Lämpöhyvinvointia luomassa

AVAA DIATHERM

Mikä on DIATHERM?

Diatherm on yksinkertainen, nopea ja intuitiivinen internetissä käytettävä ohjelma, jolla voidaan tehdä lämpölaskelmia, jotka vastaavat EN ISO 52016-1 -standardin mukaista dynaamista, tuntikohtaista laskentamallia.

Diatherm, joka on suunnattu ensisijaisesti suunnittelijoille (insinöörit, arkkitehdit ja teollisuuden ammattilaiset), antaa mahdollisuuden määritellä parhaan teknisen ratkaisun lämpöeristysjärjestelmäksi kesä- ja talvikaudet huomioonottamalla sekä mallintaa rakennuksen todellisen käytön kulutuksen ja ympäristöolosuhteet lähtien liikkeelle alueen ilmasto-olosuhteista.

Lämpömukavuus ja hyvinvointi asumisessa

Mikroilmaston ‘käsite’ määrittää asuintilan lämpömukavuuden todellista tasoa.

Tässä yhteydessä useita ympäristömuuttujia tulee ottaa huomioon: ilman lämpötila, mahdollisen homeen ja tiivistyneen kosteuden muodostuminen, sisällä kotona tehtyjen toimien luonne ja yksilöiden kokemat erilaiset lämpöherkkyyden kokemukset.

Tästä syystä rakennusta suunniteltaessa on tärkeää tutkia huolellisesti lämpömukavuuteen liittyvät arvot ja mitat.

Uusi lämpötehokkuuden standardi

1.3.2018 voimaan astunut uusi lämpöstandardi UNI EN ISO 52016-1:2018 korvasi standardin UNI EN ISO 13790 syrjäyttämällä samalla aiemmat kausi- ja kuukausikohtaiset laskentatavat.

Mutta mikä erottaa uuden standardin aiemmasta?

  • Uusi dynaaminen, tuntikohtainen laskentatapa lämmittämisen ja jäähdyttämisen määrittelyyn
  • Talvi- ja kesäkauden lämpökuormituksen laskentamenetelmän toiminnallinen integrointi
  • Rakennuksen oikeiden käyttöolosuhteiden huomioimisen ansiosta luotettavammat tulokset

VOIMMEKO AUTTAA?