Skip to main content

”Architecture is a sort
of oratory of power by means of forms.”

Friedrich Wilhelm Nietzsche

Diasen maailmalla: näkymiä, visioita, projektikohteita

Yksi tekijä yhdistää kaikki Diasenin järjestelmät lukemattomiin menestyksellisiin projektikohteisiin ympäri maailmaa: ajatus siitä, että ihmisten kokema mukavuuden tunne  – olipa kyseessä mikä tahansa tila tai rakennus – on kytköksissä materiaalivalintoihin, materiaalien luonnolliseen alkuperään sekä niiden innovatiivisiin ja kaukonäköisiin käyttötapoihin.

Beyond Limits kuvailee tätä näkymää katsauksella töistä, jotka yhdistävät käytännöllisyyden ja kauneuden sekä palauttavat alkuperäisen ja vihreän identiteetin, jonka Diasen kohdistaa ihmisten hyvinvointiin ja onnellisuuteen niissä tiloissa, joissa he asuvat.

Luonnonmateriaalien käyttäminen ja niiden suunnittelu kohteisiin, muinaisen Välimeren arkkitehtuuria koskevan tietoisuuden merkityksen ja maailmanlaajuisen viehtymyksen palauttaminen tarkoittavat oikean tasapainon löytämistä teknologioiden ja tunteiden välillä sekä välimatkan pienentämistä ihmisten ja luonnon, ihmisten ja asioiden sekä mukavuuden ja materian välillä.

Töiden ja projektien valinta on tulos valintatyöstä, jota yrityksen filosofian keskeisimmät kulmakivet ovat inspiroineet: olla väsymättömiä puolustajia niille ratkaisuille, joissa ihmisessä oleva hyvä ja kaunis ylläpitää perinteen, ainutlaatuisuuden ja tulevaisuuden merkkejä.

” You are what you do,

not what you say you’ll do.” 

Carl Gustav Jung

Diasen maailmalla